Naše mise


Pokud patříte mezi firemní vizionáře, bezpochyby máte o svém podnikání jasnou představu.
Stejně tak jasný je Vám střednědobý a dlouhodobý cíl směřování firmy.

My vstupujeme do vámi definovaného prostoru zvenčí, nabití zkušenostmi a roky praxe z jiných oborů.
Staneme se filtrem, startérem, rozbuškou, katalyzátorem, tlumočníkem ... a přitom součástí pomyslného palubního počítače Vaší firmy. Společně s vámi vytvoříme funkční, silné, systémové inovace.

K zadání přistupujeme kreativně, věcně, kriticky i optimisticky.
Bereme v potaz psychologické aspekty obchodu, pravidla reklamních her, pracujeme s obrovským potenciálem nových technologií. Vaši představu můžeme doplnit, rozšířit, a nebo odhalit překážky na cestě dřív, než k nim stihnete dojít.
Společně identifikujeme a popíšeme konkrétní příležitosti. Do výsledného inovačního mixu se promítají silné kreativní nápady, řádně uzemněné reálnými zkušenostmi a empirickými fakty.

Hlavní mantrou je jednoduchost zavádění inovací do provozu. Víme, že kvalita výsledku práce nemusí nutně záviset na výši vstupní investice. Často stačí pracovat s kvalitními vstupními informacemi, umět hledat nové úhly pohledu a soustředit se pouze na skutečně důležité věci.

Každému projektu věnujeme maximální úsilí a věříme, že se to vyplatí. V tom jediném jsme staromódní. Skutečná důvěra, rodící osobní doporučení pro další projekty, vzniká především na základě viditelných dlouhodobých výsledků.

Jistě, vzniklé oborové inovace začne brzy většina konkurence kopírovat, bez ohledu na její velikost či aktuální postavení na trhu. Ve chvíli, kdy konkurence přichází s kopií produktu nebo služby, už ale inovátor uvádí na trh další originální řešení. Fakticky tak cíleně přebírá roli lídra oboru.

KDO JSME

PRACUJEME PRO MANAGEMENT FIREM, KTERÝ NIKDY NEPŘESTÁVÁ HLEDAT NOVÉ IMPULZY PRO SVÉ PODNIKÁNÍ. ŽIJEME V DOBĚ VELKÝCH ZMĚN A VÝZEV. USPĚT V NÍ MOHOU JEN TI, KDO DOKÁŽÍ TRANSFORMOVAT ZDÁNLIVĚ NEMĚNNÉ PRAVDY DO NOVÝCH TVARŮ A CEST.

Designové myšlení
Inovace jako službu („Innovation as a Service“) chápeme jako silné kreativní impulsy, správně zasazené do času a reality. Nepřestáváme se dívat na svět kolem nás jinýma očima. Měníme perspektivu, optiku role, barvy brýlí… a vedeme k tomu i naše klienty.
Hledání inovací
Proces hledání inovací je do značné míry závislý na lidském faktoru - především na ochotě investovat čas a energii do spolupráce s externím subjektem, který přináší pohled zvenčí. Někdy se věnuje oblastem, které se na dlouholetým praktikům na první pohled zdají zcela scestné. Někdy nenabízí příliš příjemný pohled, někdy potvrzuje správnost již zvolené cesty. Vždy ale přináší nové impulsy a energii do stojatých vod.
Kreativní přístup
Forma společné práce je velmi závislá na interní firemní kultuře. Základem je „rozmluvit“ tým a předkládat mu témata, rozvíjející kreativní myšlení. Zápisy z brainstormingů převádíme do myšlenkových map.
 


METODIKA DESIGN THINKING

Metodicky vycházíme v designovém procesu z prací mezinárodně uznávané společnosti
pro design a inovace IDEO (www.ideo.com):

 

1
Discovery:
Máme výzvu / Jak k ní přistoupit?

a) Porozumění výzvě
b) Příprava výzkumu
c) Hledání inspirací

2
Interpretation:
Chápeme význam / Umíme ho interpretovat

a) Vyprávění příběhů
b) Hledání významů
c) Zarámování příležitostí

3
Ideation:
Máme příležitost / Hledáme řešení

a) Generování myšlenek
b) Zdokonalování nápadů

4
Experimentation:
Máme myšlenky / Jak je zrealizujeme?

a) Výroba „prototypů“
b) Zpětná vazba

5
Evolution:
Zkusil jsem něco nového / Jak se to vyvíjí?

a) Učení se z vývoje
b) Další zdokonalování

NÁŠ DESIGN THINKING PROJEKT

V průběhu času jsme z vlastních zkušenností dospěli k jisté korekci, která spočívá především v organizačním pojetí, kdy některé kroky jsme sloučili a obsahově upravili tak, aby odpovídala českým specifikům. Vznikl tak následující postup:

1. DEFINICE ZADÁNÍ

Základním prvkem je správné pojmenování výzvy – cíle. Výzvu stanovuje klient. Může se jednat o více či méně konkrétní cíl z oblasti marketingu nebo obchodu, cíl související s interními procesy nebo globální výzvu ve tvaru vytvoření zcela nového trhu pro výrobky či služby. Přesné pochopení stanovených cílů a sladění myšlení zadavatele a konzultantů je nejdůležitějším klíčem dosažení očekávaného výsledku.
Za Design Thinking tým v této fázi spolupracuje s klientem šéfkonzultant. Ten z dostupných specialistů sestavuje tým, optimální pro práci na konkrétním designovém projektu. Společně s klientem definují hodnotící kritéria projektu -  indikátory úspěchu nebo neúspěchu.

Odpovídá metodologicky dle IDEO:
1) Discovery
2) Interpretation

2. BRAINSTORMING

I když se na hledání nových myšlenek podílí ti nejlepší interní zaměstnanci, obvykle jsou svázáni oborovými konvencemi, ostražitostí před změnami v zaběhaných procesech a v neposlední řadě obavou z nárůstu množství práce, spojené se změnou. Tyto obavy jsou v lidech hluboce zakořeněny, aniž by si to dokázali připustit.
Členové Design Thinking týmu působí opačně - jako nezatížená externí síla. Stanou se součástí interních realizačních skupin, které mohou být krátkodobě či dlouhodobě doplněny i o další potřebné externí subjekty (podle typu zadání).
V realizační skupiny vytvářejí naši konzultanti kreativní atmosféru a přinášejí potřebný entusiasmus. Celá skupina hledá neotřelá východiska, postupy z jiných oborů apod. Využívá přitom různých metod (brainstorming, diskuse…) Tak vzniknou základní východiska – první myšlenky na nová řešení pro dané zadání. Základní východiska převede odpovědný konzultant Design Thinking Týmu do myšlenkových map.
Všechny kroky probíhají po dohodě s managementem firmy a pod jeho dohledem.

Odpovídá metodologicky:
3) Ideation

3. PŘIROZENÝ VÝBĚR

Držíme se hesla „Silnější idea přežívá“. Vzniklé myšlenkové mapy proto následně interně diskutujeme a necháváme dál vyvíjet. Výsledkem je výběr nápadů, které jsou skutečně životaschopné a jsou:
a) relevantní odpovědí na výzvu
b) inovativní ve smyslu jedinečnosti
c) ekonomicky opodstatněné
Od této chvíle jim můžeme začít říkat inovace. Každá z nich dostává pro inkubační dobu „svůj tým“.
Tato fáze probíhá zcela pod taktovkou Design Thinking Týmu s následnou konzultací s managementem zadavatele.

Odpovídá metodologicky:
3) Ideation

4. INKUBÁTOR

Zavedení každé inovace do praxe je v týmech do detailu propracováno. Často je třeba ještě před začátkem práce na projektu provést průzkum trhu nebo jiné marketingové aktivity, ověřující soulad předpokladů s realitou. Následně vzniknou projektové pracovní metodiky, kalkulace a harmonogram. Do procesu zavádění inovací se musí intenzivně zapojit nejen externí zdroje, ale hlavně všechna interní oddělení firmy. Pro některá z nich bude inovace znamenat revoluční, pro jiná evoluční změny.
Správné a úplné pochopení cílů inovací zaměstnanci a jejich zapojení do procesu zavádění inovací s sebou nese i pozitivní efekt - změnu vnímání firmy zevnitř z typizovaného podnikatelského subjektu na „inovativně orientovanou firmu“. Pro firmy to často představuje cenný sekundární efekt.

Odpovídá metodologicky:
4) Experimentation

5. START

Po inkubační fázi jsou inovace plně připraveny pro vstup na trh. Zbývá pouze jejich závěrečné hodnocení a finální schválení managementem společnosti.
Závěrečné rozhodnutí zadavatele spočívá nejen v přijetí či nepřijetí inovací do faktické realizace, ale také v jejich správném načasování.

Odpovídá metodologicky:
5) Evolution


 

REFERENCE

V oblasti rozvojových konzultačních aktivit jsme mimo jiné realizovali:

Reference Design Thinking Team

SPOJTE SE S NÁMI

Design Thinking Team

Design Thinking Team - Kreativní myšlení pro váš business

KONTAKTUJTE NÁS

Innovative Business s.r.o se sídlem Hýlov 64, 742 83 Klimkovice
IČ: 02312433, DIČ: CZ02312433

Poštovní adresa:
Innovative Business s.r.o., Křejpského 1529/3, 149 00 Praha 4

tel. +420 602 245 660
e-mail: info@design-thinking-team.com

NÁŠ TEAM

Klíčovým faktorem pro výběr našich konzultantů jsou nejenom nashromážděné zkušenosti s inovacemi během kariéry v jejich oborech, ale i schopnost transformovat použité techniky napříč obory a zkušenosti srozumitelně předávat třetím stranám. Dalším důležitým kritériem byl repertoár schémat, které jsou tito schopni prokazatelně aplikovat na (re)designové problémy.
Prezentovaní členové Design Thinking Týmu představují stálou konzultantskou základnu.
K dispozici ale máme řadu dalších osobností, připravených spolupracovat na specifických zadání.
team
Tomáš Sýkora
Thinking Designer
Kreativitu má zakódovanou v DNA. Tomáš je posedlý hledáním neotřelých řešení, ale zároveň známý svým realistickým pohledem na věc. Díky svým manažerským zkušenostem se správně orientuje v procesních věcech a díky svému humanitnímu vzdělání a zálibě v politickém marketingu je také schopným psychologem, který umí „číst“ myšlenky cílových skupin. Sám sebe pokládá také za technofila, takže dokáže hledat inovativní řešení i v kombinaci prostředků poskytovaných nejnovějšími technologiemi.
team
Martina Hyndráková
Thinking Designer
Odbornice na marketing a public relations s dvacetiletou praxí v informačních technologiích. Zkušenosti nasbírala jak v mezinárodních korporacích, tak ve vlastních projektech. Za svou kariéru nastartovala dlouhou řadu onlinových projektů a malých firem. Vyhledávaná je zejména pro silné empatické a analytické schopnosti. S oblibou propojuje kreativní a technické obory. Miluje technologické gadgety, je závislá na internetu, malování a koních.
team
Tomáš Staněk
Thinking Designer
S Tomášem Staňkem začnete o svém podnikání uvažovat v globálních rozměrech. Je oblíben zejména v mezinárodních korporacích: důvodem jsou zřejmě výsledky, kterých dosahuje kombinací technik strategického plánování, vedení týmů a rychlých operativních opatření. Jeho schopnost sypat z rukávu funkční návody na procentní zvedání ukazatelů obchodního růstu firmy je místy až děsivá.
team
Olga Svobodová
Thinking Designer
Olga se specializuje na Lidi. Na šéfy, specialisty, zaměstnance i celé týmy. Zná všechny triky při hledání těch nejlepších a ví i to, jak je motivovat a udržet. V průběhu dvanáctileté praxe v českých i mezinárodních firmách se naučila velmi dobře rozeznat, co v dané chvíli potřebuje konkrétní start-upový projekt, firma v růstu, při fúzích a akvizicích a nebo při reorganizaci. Je to srdcař s vysokou mírou vhledu do businessu.
team
Martin Herčík
Thinking Designer
Designér a grafik, autor mnoha úspěšných komplexních konceptů Corporate Identity. Má neocenitelné zkušenosti z každodenní práce v onlinovém prostředí. Vyhledávaný konzultant pro brainstormingy. Dokáže pracovat jako součást týmu a vyburcovat účastníky ke sdílení nápadů, které by jinak nesdělili, nebo celý brainstorming velmi efektivně řídit a vytěžit. Umí báječně naslouchat – vždy nás překvapí důležitými detaily, které ostatní přeslechli.
team
Martin Jaroš
Thinking Designer
Týmový „Mr. Money“. Propojení hlubokých znalostí z oblastí financí, IT a mezinárodního daňového práva s dlouholetými zkušenostmi z nadnárodních korporací dává Martinovi potřebný nadhled i při řešení velmi složitých zadání. Je špičkovým poradcem vyššího managementu firem v oblasti Change managementu, Business Intelligence a implementací ERP systémů. Utopení v záplavách klientský čísel se brání studiem mezinárodního práva ve Vídni.
team
Jiří Blažek
Thinking Designer
Specialista na řízení a hodnocení projektů. Jeho zkušenosti vycházejí ze stovek různých projektů z firem všech velikostí a oborů v ČR a USA. Dokáže skvěle nacházet mezisegmentové inspirace. S přesností výkonného počítače dokáže předpovídat projektové náklady a odhadovat rizika plynoucí s nasazováním inovativních postupů. Tvrdá a složitá fakta prezentuje se srozumitelností a šarmem oblíbeného televizního baviče.
Naši klienti: